Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ)

Містить коди та назви усіх адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, які згруповані за ознаками територіальної спільності й адміністративної підпорядкованості