За січень–квітень 2024р. експорт товарів становив 13451,0 млн.дол. США, або 100,3% порівняно із січнем–квітнем 2023р., імпорт – 21928,1 млн.дол., або 107,6%.

За січень–березень 2024р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивний і становив 253,6 млрд.грн (за січень–березень 2023р.