Мета ДСС:  формування інформації про обсяги надходжень і використання основних продуктів рослинництва та тваринництва, обсяги споживання продуктів харчування населенням і поживну ц

Набір даних Оновлено 31 Жовт, 2023

Рахунок викидів в атмосферне

Мета ДСС: формування інформації про кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від виробничої діяльності резидентів у межах економічної т

Набір даних Оновлено 24 Листоп, 2023

Зовнішня торгівля

Мета ДСС:  формування інформації про експорт-імпорт послуг для потреб складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин Укр

Мета ДСС:  формування інформації про оплату населенням житлово-комунальних послуг для інформаційного забезпечення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримк

Мета ДСС: формування статистичної інформації про ціни на природний газ та електроенергію, обсяги їхнього споживання в розрізі стандартних груп споживачів для забезпечення інформаці

Набір даних Оновлено 17 Листоп, 2023

Інноваційна діяльність

Мета ДСС: Формування інформації про створення та впровадження підприємствами інновацій для інформаційного забезпечення аналізу інноваційної діяльності підприємств.

 

Мета ДСС: формування інформації про витрати на охорону навколишнього природного середовища для інформаційного забезпечення аналізу витрат на охорону навколишнього природного середо

Набір даних Оновлено 17 Листоп, 2023

Стан виплати заробітної

Мета ДСС: Формування інформації про обсяги та зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємствами, установами, організаціями, на яких зайнято понад 80% загальної кількос

Набір даних Оновлено 20 Жовт, 2023

Реєстр статистичних

Мета ДСС: Забезпечення необхідної повноти охоплення статистичних одиниць, які підлягають спостереженням, для формування загального списку одиниць спостережень, генеральних сукупнос