Реєстр статистичних

  Мета ДСС: Забезпечення необхідної повноти охоплення статистичних одиниць, які підлягають спостереженням, для формування загального списку одиниць спостережень, генеральних сукупностей (основ вибірки) одиниць статистичних спостережень та формування статистичної інформації про динаміку та демографію підприємств 

   

  Одиниця ДСС 

  • в адміністративній частини СРП – юридична особа (уключаючи відокремлений підрозділ юридичної особи), відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи в Україні  
  • у статистичній частині СРП – підприємство (уключаючи одиницю за видом економічної діяльності), група підприємств, інституційна одиниця та місцева одиниця (уключаючи місцеву одиницю за видом економічної діяльності), за виключенням одиниць, визначених у підпункті 4
  • в адміністративній частині СРФОП – ФОП
  • у статистичній частині СРФОП – підприємство (уключаючи одиницю за видом економічної діяльності), за виключенням одиниць, визначених у підпункті 2

   

  Основні статистичні показники 

  • Кількість зареєстрованих юридичних осіб 

  • Кількість зареєстрованих юридичних осіб за ознакою статі керівника

  • Частка зареєстрованих юридичних осіб за ознакою статі керівника

  • Кількість активних підприємств

  • Кількість активних підприємств за ознакою статі керівника

  • Частка активних підприємств за ознакою статі керівника

  • Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців 

  • Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за ознакою статі керівника

  • Частка зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за ознакою статі керівника

  Power BI
  Методологія

  Джерела статистичної інформації

  Статистичні дані:  

  Форми статистичної звітності: 

  • № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"  
  • № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" 
  • № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" 
  • № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" 

  Форми фінансової звітності:  

  • № 1, 1-м (річна, квартальна) "Баланс" 
  • № 2, 2-м (річна, квартальна) "Звіт про фінансові результати"
  • № 1-мс (річна) "Баланс"
  • № 2-мс (річна) "Звіт про фінансові результати"

  Анкети:

  • № 1-РСО (актив) "Анкета обстеження стану економічної активності підприємства" (1 раз на рік) 
  • № 1-РСО (вд) "Анкета обстеження економічної діяльності підприємства" (1 раз на рік) 

   

  Державні статистичні спостереження: 

  • 1.02.02.01 Обстеження підприємств із питань статистики праці 
  • 1.07.00.03 Оплата населенням житлово-комунальних послуг 
  • 2.03.01.01 Структурні зміни в економіці України та її регіонів 
  • 2.03.01.04 Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств 
  • 2.03.02.01 Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг 
  • 2.03.07.03 Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур 
  • 2.03.07.04 Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 
  • 2.03.07.06 Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами 
  • 2.03.07.12 Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням 
  • 2.03.08.01 Використання та запаси палива 
  • 2.03.08.02 Постачання та використання енергії 
  • 2.03.09.01 Економічні показники  короткотермінової статистики промисловості 
  • 2.03.09.02 Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами 
  • 2.03.09.03 Виробництво та реалізація промислової продукції за видами 
  • 2.03.10.02 Економічні показники короткотермінової статистики будівництва 
  • 2.03.11.02 Діяльність підприємств наземного транспорту 
  • 2.03.11.05 Діяльність підприємств водного транспорту 
  • 2.03.11.07 Діяльність підприємств авіаційного транспорту 
  • 2.03.12.02 Колективні засоби розміщення 
  • 3.01.00.01 Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря 

   

  Адміністративні дані:  

  • Міністерства юстиції України
  • Державної податкової служби України 
  • Фонду державного майна України
  • Національного банку України
  • Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
  • Державного агентства лісових ресурсів України
  • Державної казначейської служби
  • Державної інспекції архітектури та містобудування 
  • Державного агентства розвитку туризму
  • Державної служби геології та надр України  
  • Державного агентства рибного господарства України 
  • Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 
  • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 
  • Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

   

  Класифікації

   

  Законодавство  

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти

   

  Контакти (керівник ДСС) 

  Пономаренко Ольга Анатоліївна

  Департамент статистичної інфраструктури 

  +38 (044) 287-14-96 

  O.Ponomarenko@sssu.gov.ua

  Офіційна державна статистична інформація, яка поки не завантажена до Банку даних. З часом у Банку даних будуть доступні усі показники.