Оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, які утримуються за рахунок бюджетних коштів

9 Черв, 2023
2 хв читати
Publication of the project of the regulatory act "On approval of the Procedure for determining the cost of paid services provided by state statistical bodies, which are maintained at the expense of budget

ПОВІДОМЛЕННЯ


про офіційне оприлюднення проєкту регуляторного акта ‒ проєкту наказу
"Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, які утримуються за рахунок бюджетних коштів"

 

Розробник: Державна служба статистики України (вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601; телефон із загальних питань: 287-24-22).
 

Мета прийняття:
Проєкт наказу розроблений з метою врегулювання питання визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.
 

Інформація про оприлюднення:

Проєкт наказу Державної служби статистики України "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, які утримуються за рахунок бюджетних коштів" оприлюднений 31.03.2023 на офіційному вебсайті Держстату в мережі Інтернет за адресою  https://www.ukrstat.gov.ua в розділі "Документи", підрозділ "Відомості про регуляторну діяльність".

Пропозиції та зауваження до проєкту наказу Державної служби статистики України "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, які утримуються за рахунок бюджетних коштів" просимо надсилати до Держстату протягом 30 днів із дня його оприлюднення в електронній формі на електронну адресу O.Dergausova@ukrstat.gov.ua та в письмовій формі на поштову адресу:  вул. Шота

Руставелі, 3, м. Київ, 01601.  Телефон для консультацій: 284 31 25.


Із проєктом наказу та доданими до нього матеріалами можна ознайомитись за посиланнями:

Проєкт наказу Державної служби статистики України "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, які утримуються за рахунок бюджетних коштів";

Проєкт наказу оновлений

Аналіз регуляторного впливу проєкту наказу Державної служби статистики України "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, які утримуються за рахунок бюджетних коштів";

Аналіз регуляторного впливу оновлений
Пояснювальна записка до проєкту наказу Державної служби статистики України "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, що надають органи державної статистики, які утримуються за рахунок бюджетних коштів".