Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень–березень 2024 року
Макроекономічний показник 30 Травень, 2024
2 хв читати

За січень–березень 2024р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивний і становив 253,6 млрд.грн (за січень–березень 2023р. – також позитивний, 160,6 млрд.грн). 
Прибуток досяг 319,6 млрд.грн, або 139,5% порівняно із січнем–березнем 2023р., збитків допущено на суму 66,0 млрд.грн (або 96,5%).
Частка збиткових підприємств за січень–березень 2024р. становила 26,8% (за січень–березень 2023р. – 28,1%).  
Інформацію щодо фінансових результатів діяльності підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності та за видами промислової діяльності наведено в додатках.
 

Power BI
Power BI
Power BI
Додатково

Географічне охоплення

Усі регіони України, крім тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

 

Методологія та визначення
 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) –  алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Інформація щодо фінансового результату до оподаткування підприємств розрахована на підставі даних фінансової звітності в межах державного статистичного спостереження "Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств".

Показники представлені по Україні в цілому, за видами економічної діяльності (на рівні секцій), за видами економічної діяльності промисловості (на рівні секцій та окремих розділів) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010).

За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

Порівняння даних за звітний період з аналогічним періодом минулого року здійснюється по зіставній сукупності великих і середніх підприємств.

Методологічні положення

Довідка: тел. (044) 289-97-90; e-mail: statfin@ukrstat.gov.ua

©Державна служба статистики України, 2024

2