Мета ДСС: формування короткотермінової статистичної інформації про обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами, які здійснюють будівельну