Обстеження підприємств із питань статистики

  Мета ДСС: формування інформації про кількість працівників, рух кадрів, відпрацьований час, фонд оплати праці та його структуру на підприємствах, в установах, організаціях для визначення середнього розміру заробітної плати, її динаміки, побудови індексів вартості робочої сили, інформаційного забезпечення статистики національних рахунків.

   

  Одиниця ДСС

  • юридична особа 
  • відокремлений підрозділ юридичної особи 

   

  Основні статистичні показники

  • середньооблікова кількість штатних працівників
  • питома вага жінок у  середньообліковій кількості штатних працівників
  • середня кількість працівників позаоблікового складу (зовнішні сумісники та працюючі за цивільно-правовими договорами)  
  • облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду, у тому числі: прийнятих на умовах неповного робочого дня/тижня; знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; знаходяться у відпустці для догляду за дитиною
  • кількість прийнятих/звільнених штатних працівників, частка в середньообліковій кількості штатних працівників; у тому числі кількість звільнених із причини: змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників); плинності кадрів (за власним бажанням, угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)
  • кількість прийнятих/звільнених штатних працівників, частка в середньообліковій кількості штатних працівників
  • кількість штатних працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати/на період припинення виконання робіт
  • кількість штатних працівників, які переведені з економічних причин на неповний робочий день/тиждень
  • кількість штатних працівників, які брали участь у страйках
  • кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, частка працівників, яким заробітна плата нарахована у межах визначених розмірів
  • фонд оплати праці штатних та позаштатних працівників
  • фонд оплати праці штатних працівників
  • середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника за місяць, у % до мінімальної заробітної плати; за годину; за період з початку року
  • середньомісячна заробітна плата (номінальна) штатного працівника за квартал/рік
  • індекс реальної заробітної плати до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року 
  • кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками
  • кількість невідпрацьованого робочого часу штатними працівниками через: відпустки без збереження заробітної плати/на період припинення виконання робіт; переведення з економічних причин на неповний  робочий день/тиждень
  • кількість невідпрацьованого робочого часу штатними працівниками через масові невиходи на роботу (страйки)
  • кількість зареєстрованих колективних договорів
  • кількість осіб, охоплених колективними договорами
  • індекси вартості робочої сили до попереднього року; до базисного року; до відповідного кварталу попереднього року; до відповідного кварталу базисного року 
  Power BI
  Звіти з якості

  Джерела інформації

  Статистичні дані:  

  • форми звітності № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" 
  • форми звітності № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"
  • ДСС 2.03.14.01 "Реєстр статистичних одиниць"
  • ДСС 2.06.01.01 "Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)"

   

  Адміністративні дані

  • дані Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

   

  Класифікації

   

  Законодавство

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти 

   

  Контакти

  Усик Наталія Олександрівна
  Департамент соціальної статистики 
  +380442873011
  N.Usyk@ukrstat.gov.ua

  Офіційна державна статистична інформація, яка поки не завантажена до Банку даних. З часом у Банку даних будуть доступні усі показники.