Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій

  Мета ДСС: формування статистичної інформації щодо оптового продажу товарів підприємствами оптової торгівлі для інформаційного забезпечення аналізу розвитку оптової торгівлі в Україні, системи національних рахунків 

   

  Одиниця ДСС:  

  • підприємство 

   

  Основні статистичні показники:  

  • індекс фізичного обсягу оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
  • оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі 
  • оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі від продажу товарів, що вироблені на території України 
  • оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі від продажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі 
  • обсяг оптового продажу підприємствами оптової торгівлі (у натуральному вираженні) 
  • ланковість перепродажу підприємствами оптової торгівлі товарів іншим підприємствам оптової торгівлі 
  • запаси товарів на підприємствах оптової торгівлі (у натуральному вираженні)
  • запаси товарів на підприємствах оптової торгівлі (у вартісному вираженні) 
  Power BI
  Power BI

  Джерела статистичної інформації: 
  Форми звітності: 

  • № 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту"  
  • № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі"  

  Статистичні дані:  

  • ДСС 2.06.02.01 "Зміни цін виробників промислової продукції" 
  • ДСС 2.03.07.14 "Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення" 
  • ДСС 2.03.01.04 "Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати підприємств" 
  • ДСС 2.03.14.01 "Реєстр статистичних одиниць" 

   

  Класифікації: 

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти: 

   

  Контакти (керівник ДСС):
  Ільченко Юлія Миколаївна 
  Департамент короткотермінової статистики  
  +380442875055  
  y.ilchenko@sssu.gov.ua