Зовнішня торгівля

  Мета ДСС:  формування інформації про експорт-імпорт послуг для потреб складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу. 

   

  Одиниця ДСС: 

  • підприємство 

   

  Основні статистичні показники:  

  • експорт послуг
  • імпорт послуг
  • темп зростання/зниження обсягу експорту послуг
  • темп зростання/зниження обсягу імпорту послуг
  • питома вага обсягу експорту послуг
  • питома вага обсягу імпорту послуг
  • сальдо послуг
  • коефіцієнт покриття експортом імпорту
  Power BI

  Джерела статистичної інформації:  

  Статистичні дані:  

  • ДСС 2.05.02.01 "Зовнішня торгівля послугами" 
  • ДСС 2.05.01.02 "Зовнішня торгівля товарами" 
  • ДСС 2.03.14.01 "Реєстр статистичних одиниць" 

   
  Форми звітності: 

  • № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт-імпорт послуг" 
  • № 1-ЗЕЗ (буд) (річна) "Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва" 

   

  Класифікації:  

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти:

   

  Контакти (керівник ДСС): 
  Долінська Ольга Миколаївна  
  Опанасенко Ганна Василівна 
  Департамент статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики 
  +38 (044) 287 20 33 
  O.Dolinska@sssu.gov.ua

  G.Opanasenko@sssu.gov.ua 

  Офіційна державна статистична інформація, яка поки не завантажена до Банку даних. З часом у Банку даних будуть доступні усі показники.