Обсяг реалізованих послуг у IV кварталі 2021 року (експрес-випуск)
Макроекономічний показник 25 Лют, 2022
2 хв читати

У ІV кварталі 2021р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг споживачам, становив 340,5 млрд.грн, або 117,0% до обсягу відповідного кварталу 2020р. При цьому послуги, реалізовані населенню, становили 18,6% від загального обсягу реалізованих послуг (у ІV кварталі 2020р. − 17,4%). 

Power BI
Power BI
Power BI

Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатках.

Географічне охоплення

Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення

Підприємства сфери нефінансових послуг – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг (крім фінансових). Фізичні особи-підприємці статистичним спостереженням не охоплюються.Обсяг реалізованих послуг – вартість ринкових послуг (уключаючи податок на додану вартість), виконаних і наданих за межі підприємства (уключаючи послуги за бартерним контрактом), визначена на підставі документів, призначених для розрахунків із покупцями (замовниками) незалежно від надходження платежів.

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг".

Інформація   формується   по   Україні   в   цілому   за   видами  економічної  діяльності  (на  рівні  секцій, розділів і груп Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД –  http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar)) та по регіонах  за  видами  економічної  діяльності  (на  рівні  секцій  і  розділів). 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/358/358.pdfДовідка: тел. (044) 235-40-66, 287-61-33; 

e-mail: O.Myslinskiy@ukrstat.gov.ua

Більше інформації:   http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ekon/posl_u.htm

© Державна служба статистики України, 2022

2