Заробітна плата у січні 2022 року
Макроекономічний показник 28 Лют, 2022
2 хв читати

Середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2022р. становила 14577 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6500 грн).

 

Порівняно із груднем середня заробітна плата зменшилася на 16,5%. Зменшення нарахувань у січні до попереднього місяця відбувається щороку і зумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо.

 

За останні 12 місяців (відносно січня 2021р.) середня заробітна плата збільшилася на 18,2%.

 

Індекс реальної заробітної плати у січні 2022р. порівняно з груднем 2021р.  становив 82,5%, а відносно січня 2021р. – 107,4%.

Більше інформації щодо середньої заробітної плати наведено в додатках.

Power BI

Географічне охоплення

Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення

Середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників (тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплата за невідпрацьований час, обов’язкові відрахування) на середньооблікову кількість цих працівників за відповідний місяць.

Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.Індекс реальної заробітної плати розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору) на індекс споживчих цін.

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.Інформація щодо номінальної заробітної плати формується по Україні в цілому та по регіонах за видами економічної діяльності на рівні секцій і розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/KVED2010.xls). Інформація щодо індексу реальної заробітної плати розраховується по Україні в цілому та по регіонах.

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/93/93.pdf.

Інструкція зі статистики заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2004/5/inst_st_zarplat.zip.

Методика розрахунку індексів реальної заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2012/378/metod.zip.

Перегляд даних 

Перегляд даних не здійснюється.

Довідка: тел. (044) 287-70-33; 

e-mail: labour@ukrstat.gov.ua

Більше інформації: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zp.htm

© Державна служба статистики України, 2022 

2