Мета ДСС: Формування короткотермінової статистичної інформації про виробництво промислової продукції за видами суб'єктами господарювання, які здійсн