Інноваційна діяльність

  Мета ДСС: Формування інформації про створення та впровадження підприємствами інновацій для інформаційного забезпечення аналізу інноваційної діяльності підприємств.

   

  Одиниця ДСС: 

  • підприємство 

   

  Основні статистичні показники: 

  • Кількість інноваційно активних підприємств
  • Частка кількості інноваційно активних підприємств у загальній кількості підприємств
  • Кількість підприємств, що впроваджували нову або значно вдосконалену продукцію (товари, послуги)
  • Частка кількості підприємств, що впроваджували нову або значно вдосконалену продукцію (товари, послуги), у загальній кількості підприємств та в загальній кількості інноваційно активних підприємств
  • Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) 
  • Частка обсягу реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств та в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) інноваційно активних підприємств
  • Витрати на інновації
  • Частка витрат на інновації в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств та в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) інноваційно активних підприємств
  • Кількість інноваційно активних підприємств, залучених до інноваційного співробітництва
  • Кількість інноваційно активних промислових підприємств
  • Частка кількості інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств
  • Кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно вдосконалену продукцію (товари, послуги)
  • Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або інноваційні процеси)
  • Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або інноваційні процеси), у загальній кількості промислових підприємств
  • Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами 
  • Обсяг реалізованої інноваційної промислової продукції (товарів, послуг)
  • Частка обсягу реалізованої інноваційної промислової продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) промислових підприємств та в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) інноваційно активних промислових підприємств
  • Витрати на інновації промислових підприємств 
  Power BI

  Джерела статистичної інформації:  

  Форма звітності: 

  • № 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік" (для непарного року)  
  • № 2-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2020–2022 років" (для парного року) 

  Статистичні дані: 

  • ДСС 2.03.01.01 "Структурні зміни в економіці України та її регіонів"
  • ДСС 2.03.14.01 "Реєстр статистичних одиниць"

   

  Класифікації:  

   

  Законодавство:

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти:

   

  Контакти (керівник ДСС):
  Кісленко Ольга Вікторівна 
  Департамент структурної статистики  
  +38 (044) 287-65-49 
  o.kislenko@sssu.gov.ua