Рахунок викидів в атмосферне

  Мета ДСС: формування інформації про кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни, для інформаційного забезпечення екологічного та економічного аналізу. 


  Одиниця ДСС:

  • інституційна одиниця

   

  Основні статистичні показники:

  • кількість викидів в атмосферне повітря від діяльності суб’єктів господарювання: діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку, неметанових летких органічних сполук, оксиду вуглецю, речовин суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм, речовини суспендованих твердих частинок 2,5 10 мкм і менше, оксиду азоту, метану, гідрофторвуглецю, гексафториду сірки, діоксиду вуглецю, діоксиду вуглецю від біомаси (показник характеризує кількість викидів SO2, NO2, NH3, NMVOCs, CO, PM10, PM2,5, N2O, CH4, HFCs, SF6, CO2, CO2 від біомаси, які надійшли в атмосферне повітря від діяльності суб’єктів господарювання)
  • кількість викидів в атмосферне повітря від господарської діяльності домогосподарств: діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку, неметанових летких органічних сполук, оксиду вуглецю, речовин суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм, речовини суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше, оксиду азоту, метану, гідрофторвуглецю, гексафториду сірки, діоксиду вуглецю, діоксиду вуглецю від біомаси (показник характеризує кількість викидів SO2, NO2, NH3, NMVOCs, CO, PM10, PM2,5, N2O, CH4, HFCs, SF6, CO2, CO2 від біомаси, які надійшли в атмосферне повітря від господарської діяльності домогосподарств)
  • загальна кількість викидів в атмосферне повітря: діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку, неметанових летких органічних сполук, оксиду вуглецю, речовин суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм, речовин суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше, оксиду азоту, метану, гідрофторвуглецю, гексафториду сірки, діоксиду вуглецю, діоксиду вуглецю від біомаси (показник характеризує загальну кількість викидів SO2, NO2, NH3, NMVOCs, CO, PM10, PM2,5, N2O, CH4, HFCs, SF6, CO2, CO2 від біомаси, які надійшли в атмосферне повітря від діяльності одиниць-резидентів (суб’єктів господарювання та домогосподарств)
  • кількість викидів в атмосферне повітря від діяльності резидентів за кордоном: діоксиду вуглецю, метану, оксиду азоту (показник характеризує кількість викидів CO2, CH4, N2O, які надійшли в атмосферне повітря від діяльності резидентів за кордоном)

  Показники розраховуються окремо за кожною із зазначених речовин 

  Джерела статистичної інформації:    

  Статистичні дані:  

  • ДСС 2.03.01.01 “Структурні зміни в економіці України та її регіонів”; 

  • ДСС 2.03.08.01 “Використання та запаси палива”; 

  •  ДСС 2.03.08.03 “Енергетичний баланс”; 

  • ДСС 3.01.00.01 “Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря”. 

  Адміністративні дані:  

  • Міндовкілля  

  • Європейського агентства з навколишнього середовища  

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти: 


  Контакти (керівник ДСС): 
  Борецька Оксана Юріївна  
  Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища 

  + 38 (044) 287-12-22 

  o.boretska@sssu.gov.ua 

  Офіційна державна статистична інформація, яка поки не завантажена до Банку даних. З часом у Банку даних будуть доступні усі показники.