Набір даних Оновлено 22 Верес, 2023

Енергетичний баланс

Мета ДСС: формування статистичної інформації щодо виробництва, імпорту-експорту палива й енергії, запасів палива, розподілення палива й енергії за напрямами використання суб’єктами

Мета ДСС: формування інформації про попит на послуги з охорони навколишнього природного середовища та їх пропозицію, взаємозв’язки, які виникають між резидентами у

Набір даних Оновлено 20 Жовт, 2023

Постачання та використання

Мета ДСС: формування статистичної інформації про обсяги відпуску, використання електричної та теплової енергії підприємствами для інформаційного забезпечення аналізу тенденцій і ст

Мета ДСС: формування інформації про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення для інформаційн

Мета ДСС: формування статистичної інформації про ціни на природний газ та електроенергію, обсяги їхнього споживання в розрізі стандартних груп споживачів для забезпечення інформаці

Набір даних Оновлено 31 Жовт, 2023

Рахунок викидів в атмосферне

Мета ДСС: формування інформації про кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від виробничої діяльності резидентів у межах економічної т

Набір даних Оновлено 18 Верес, 2023

Використання та запаси

Мета ДСС: формування статистичної інформації про обсяги використання та запаси палива суб'єктами господарювання для інформаційного забезпечення аналізу тенденцій і структури викори

Набір даних Оновлено 19 Жовт, 2023

Утворення та поводження з

Мета ДСС: формування інформації про утворення відходів від економічної діяльності підприємств і побутової діяльності домогосподарств, операції щодо поводження з відходами для інфор