Мета ДСС: формування інформації про попит на послуги з охорони навколишнього природного середовища та їх пропозицію, взаємозв’язки, які виникають між резидентами у

Мета ДСС: формування інформації про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення для інформаційн

Набір даних Оновлено 31 Жовт, 2023

Рахунок викидів в атмосферне

Мета ДСС: формування інформації про кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від виробничої діяльності резидентів у межах економічної т

Набір даних Оновлено 19 Жовт, 2023

Утворення та поводження з

Мета ДСС: формування інформації про утворення відходів від економічної діяльності підприємств і побутової діяльності домогосподарств, операції щодо поводження з відходами для інфор