Регіональні

  Мета ДСС:  узагальнення результатів економічної діяльності, яка відбувається на економічній території регіону, на основі формування інтегрованого показника, що характеризує внесок регіону у ВВП країни, та інформаційне забезпечення потреб користувачів

   

   Одиниця ДСС:

  • інституційна одиниця 

   

  Основні статистичні показники:

  • валовий регіональний продукт (номінальний ВРП), ВРП у розрахунку на одну особу, ВРП на одного зайнятого, Випуск, Валова додана вартість,  Податки на продукти за виключенням субсидій на продукти, валове нагромадження основного капіталу, оплата праці найманих працівників, індекс фізичного обсягу ВРП (реальний ВРП), (попередні, остаточні дані), індекси фізичного обсягу ВРП у розрахунку на одну особу, індекси фізичного обсягу випуску, індекси фізичного обсягу валової доданої вартості  (попередні, остаточні дані), індекси фізичного обсягу податків на продукти за виключенням субсидій на продукти
  • доходи населення, заробітна плата, прибуток та змішаний дохід, дохід від власності, одержаний, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти , соціальні допомоги, соціальні трансферти в натурі, придбання товарів та послуг, дохід від власності, сплачений, поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти, поточні податки на доходи, майно тощо, внески на соціальне страхування, нагромадження нефінансових активів, приріст фінансових активів, витрати населення, наявний дохід населення (у фактичних цінах), реальний наявний дохід населення, наявний дохід населення у розрахунку на одну особу, витрати населення у розрахунку на одну особу, індекс фізичного обсягу реального наявного доходу, зміна обсягів доходів та витрат населення, кінцеві споживчі витрати, кінцеві споживчі витрати сектору домашніх господарств, кінцеві споживчі витрати сектору некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, індивідуальні кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління, колективні кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління, валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств
  Power BI

  Джерела статистичної інформації:

  Статистичні дані:  

  • 1.01.01.02 "Чисельність та природний рух населення" 
  • 1.02.01.01 "Обстеження робочої сили" 
  • 1.02.02.01 "Обстеження підприємств із питань статистики праці" 
  • 1.05.00.01 "Обстеження умов життя домогосподарств" 
  • 2.02.01.01 "Річні національні рахунки" 
  • 2.02.02.01 "Квартальні національні рахунки"  
  • 2.03.01.01 "Структурні зміни в економіці України та її регіонів" 
  • 2.03.02.01 "Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг" 
  • 2.03.03.02 "Продаж і запаси товарів у торговій мережі" 
  • 2.03.03.06 "Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" 
  • 2.03.04.01 "Капітальні інвестиції 
  • 2.03.07.07 "Рибогосподарська діяльність" 
  • 2.03.07.21 "Лісогосподарська діяльність" 
  • 2.03.07.24 "Економічні рахунки сільського господарства" 
  • 2.03.09.02 "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами" 
  • 2.03.10.02 "Економічні показники короткотермінової статистики будівництва" 
  • 2.03.11.02 "Діяльність підприємств наземного транспорту" 
  • 2.03.11.05 "Діяльність підприємств водного транспорту" 
  • 2.03.11.07 "Діяльність підприємств авіаційного транспорту" 
  • 2.06.01.01 "Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)" 

  Адміністративні дані:  

  • Державного центру зайнятості
  • Казначейства
  • Пенсійного фонду,  
  • ДПС
  • МКІП
  • Національого банку 

   

  Класифікації:  

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти:

   

   

  Контакти (керівник ДСС) 

  Чередарик Катерина Андріївна 

  Департамент статистики національних рахунків 

  k.cheredaryk@sssu.gov.ua 

  098 530 40 50 

  Офіційна державна статистична інформація, яка поки не завантажена до Банку даних. З часом у Банку даних будуть доступні усі показники.