Сільськогосподарська діяльність населення в сільській

  Мета ДСС: формування інформації про сільськогосподарську діяльність домогосподарств у сільській місцевості для інформаційного забезпечення розрахунків обсягів виробництва та реалізації продукції рослинництва і тваринництва, середніх цін на неї, складання економічних рахунків сільського господарства.

   

  Одиниця ДСС

  • домогосподарство
  • фізична особа 

   

  Основні статистичні показники

  • Середній розмір площі землі домогосподарства
  • Частка земельних часток-паїв і орендованих ділянок у загальній площі землі домогосподарств
  • Середній загальний розмір площі земельних часток-паїв та орендованих ділянок
  • Частка домогосподарств за статтю осіб, які їх очолюють, у загальній кількості домогосподарств
  • Середній вік осіб, які очолюють домогосподарства
  • Частка сільського населення, яке володіє правами на землю сільськогосподарського призначення, у загальній кількості сільського населення, яке займається сільськогосподарською діяльністю
  • Частка жінок, які володіють правами на землю сільськогосподарського призначення, у загальній кількості сільського населення, яке володіє правами на землю сільськогосподарського призначення
  • Частка сільськогосподарських угідь за видами у загальній площі сільськогосподарських угідь
  • Частка посівної площі певної групи сільськогосподарських культур у загальній посівній площі
  • Частка посівної площі певної сільськогосподарської культури у загальній посівній площі відповідної групи сільськогосподарських культур
  • Частка ріллі, що не була засіяна під урожай поточного року, у загальній площі ріллі
  • Кількість плодово-ягідних насаджень у розрахунку на 10 домогосподарств
  • Частка домогосподарств, що утримують сільськогосподарських тварин будь-якого виду, у загальній кількості домогосподарств
  • Частка домогосподарств, що утримують сільськогосподарських тварин певного виду, у загальній кількості домогосподарств, що утримують сільськогосподарських тварин будь-якого виду 
  • Кількість сільськогосподарських тварин у розрахунку на 10 домогосподарств, птиці – на одне домогосподарство 
  • Частка домогосподарств, які не утримують сільськогосподарських тварин певного виду, у загальній кількості домогосподарств 
  • Частка кількості сільськогосподарських тварин за статево-віковими групами у загальній кількості сільськогосподарських тварин відповідної групи 
  • Частка кількості сільськогосподарських тварин за групами домогосподарств, у яких вони утримуються, у загальній кількості сільськогосподарських тварин відповідного виду 
  • Частка домогосподарств, що мають техніку, у загальній кількості домогосподарств 
  • Частка домогосподарств, що мають техніку певного виду, у загальній кількості домогосподарств, що мають техніку 
  • Частка зібраної площі певної сільськогосподарської культури у її посівній площі 
  • Урожайність сільськогосподарських культур 
  • Кількість отриманої продукції рослинництва у розрахунку на 100 домогосподарств 
  • Посівна площа озимих культур у розрахунку на 100 домогосподарств 
  • Частка посівної площі озимих культур у площі ріллі 
  • Частка посівної площі озимих культур, що загинули в осінньо-зимовий період, у площі посіву озимих культур 
  • Темп збільшення (зменшення) кількості сільськогосподарських тварин 
  • Кількість сільськогосподарських тварин, що надійшли у домогосподарства, у розрахунку на 1000 сільськогосподарських тварин відповідного виду на кінець місяця 
  • Кількість сільськогосподарських тварин, що вибули з домогосподарств, у розрахунку на 1000 сільськогосподарських тварин відповідного виду на початок місяця 
  • Витрати кормів на годівлю сільськогосподарських тварин у розрахунку на одну умовну голову 
  • Витрати кормів на годівлю сільськогосподарських тварин у розрахунку на одне домогосподарство 
  • Кількість продукції тваринництва, виробленої в домогосподарствах, у розрахунку на одну сільськогосподарську тварину відповідного виду та на 100 домогосподарств 
  • Темп збільшення (зменшення) кількості продукції тваринництва, отриманої в домогосподарствах, у розрахунку на одну сільськогосподарську тварину відповідного виду та на 100 домогосподарств 
  • Кількість продукції сільського господарства власного виробництва, проданої домогосподарствами, у розрахунку на 100 домогосподарств 
  • Темп збільшення (зменшення) кількості продукції сільського господарства власного виробництва, проданої домогосподарствами, у розрахунку на 100 домогосподарств 
  • Частка кількості проданої домогосподарствами продукції сільського господарства власного виробництва в кількості виробленої ними продукції 
  • Кількість сільськогосподарських тварин, проданих домогосподарствами, у розрахунку на 100 домогосподарств 
  • Вартість однієї сільськогосподарської тварини, проданої домогосподарствами
  • Обсяг запасів продукції сільського господарства в домогосподарствах у розрахунку на 100 домогосподарств
  Power BI
  Звіти з якості

  Джерела статистичної інформації:  

  Статистичні дані:  

  форми звітності 

  • № 01-СГН (один раз на рік) "Запитальник базового інтерв’ю" 
  • № 02-СГН (місячна) "Запитальник щомісячного інтерв’ю" 
  • дані ДСС 2.03.07.18 "Об'єкти погосподарського обліку"   

   

  Класифікації:  

   

  Контакти (керівник ДСС) 
  Ємченко Юлія Володимирівна 
  Департамент обстежень домогосподарств 
  +38 (044) 235 31 22 
  y.emchenko@sssu.gov.ua

  Офіційна державна статистична інформація, яка поки не завантажена до Банку даних. З часом у Банку даних будуть доступні усі показники.