Стан виплати заробітної

  Мета ДСС: Формування інформації про обсяги та зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємствами, установами, організаціями, на яких зайнято понад 80% загальної кількості працівників у цілому по економіці, для інформаційного забезпечення моніторингу погашення заборгованості відповідно до чинних нормативно-правових актів. 

   

  Звітна (облікова) одиниця:

  • юридична особа   

   

  Одиниця ДСС:

  • підприємство

   

  Основні статистичні показники:

  • Заборгованість з виплати заробітної плати
  • Заборгованість з виплат  працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
  • Заборгованість з виплати заробітної плати у % до фонду оплати праці
  • Заборгованість з виплати заробітної плати в середньому на одного штатного працівника; питома вага до середньої заробітної плати
  • Кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату; питома вага до середньооблікової кількості штатних працівників
  Power BI

  Джерела статистичної інформації:

  Статистичні дані:  

  • ДСС  2.03.14.01  "Реєстр статистичних одиниць"  
  • ДСС  1.02.02.01  "Обстеження підприємств з питань статистики праці" 
  • форма звітності № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" 

   

  Класифікації:

   

  Законодавство:

   

  Контакти (керівник ДСС):
  Кречик Валентина Миколаївна 
  Департамент соціальної статистики 
  044 287-70-33 

  v.krechyk@sssu.gov.ua