Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне

  Мета ДСС: формування інформації про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення для інформаційного забезпечення аналізу явища забруднення атмосферного повітря країни (регіону), складання рахунку викидів в атмосферне повітря. 

   

  Одиниця ДСС:

  • юридична особа
  • відокремлені підрозділи юридичних осіб

   

  Основні статистичні показники:

  • Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів
  • Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів на одну особу
  • Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів на одиницю площі
  • Темп зростання/зниження викидів у атмосферне повітря на одну особу
  • Кількість викидів діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, неметанових летких органічних сполук, аміаку, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм і речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше на одну особу               
  • Кількість викидів діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, неметанових летких органічних сполук, аміаку, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм і речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше на одиницю площі
  • Кількість викидів діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксид вуглецю, неметанових летких органічних сполук, аміаку, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм і речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше на 1000 доларів ВВП за паритетом купівельної спроможності у постійних цінах
  • Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
  • Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів від стаціонарних джерел забруднення
  • Кількість викидів діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, неметанових летких органічних сполук, поліароматичних вуглеводнів, гексахлорбензолу, діоксинів і фуранів, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм і речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше, аміаку, ртуті, кадмію, свинцю, арсену, хрому, міді, нікелю, селену, цинку від стаціонарних джерел забруднення 
  • Кількість викидів діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел забруднення
  • ВВП у постійних цінах на одну тонну викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
  • ВВП у постійних цінах за паритетом купівельної спроможності на одну тонну викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
  • Темп зростання викидів забруднюючих речовин і парникових газів від стаціонарних джерел забруднення, % до рівня 2015 року
  • Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів від пересувних джерел забруднення (автомобільного транспорту)
  • Кількість викидів діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку, оксиду вуглецю, неметанових летких органічних сполук, сажі від пересувних джерел забруднення (автомобільного транспорту)
  Power BI

  Джерела статистичної інформації:

  Статистичні дані:  

  • ДСС 1.01.01.02 “Чисельність та природний рух населення” 
  • ДСС 2.02.01.01 “Річні національні рахунки”
  • ДСС 2.03.08.01 “Використання та запаси палива”
  • ДСС 2.03.08.03 “Енергетичний баланс” 
  • ДСС 2.03.11.02 “Діяльність підприємств наземного транспорту”
  • ДСС 2.03.14.01 “Реєстр статистичних одиниць”

  Форми звітності:  

  • № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" 

  Адміністративні дані:  

  • Міндовкілля  
  • Європейського агентства з навколишнього середовища  
  • Держгеокадастру  
  • Світового банку  

   

  Класифікації:

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти:

   

  Контакти (керівник ДСС):
  Борецька Оксана Юріївна  
  Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища 
  + 38 (044) 287-12-22  
  O.Boretska@sssu.gov.ua