Стан ділової активності

  Мета ДСС: формування інформації щодо перспектив розвитку ділової активності підприємств для інформаційного забезпечення аналізу очікуваних тенденцій в економіці України.

   

  Одиниця ДСС: 

  • підприємство 

   

  Основні статистичні показники: 

  • оцінка поточного стану підприємств (змін за попередні три місяці) стосовно обсягу виробництва продукції, запасів, замовлень/попиту, кількості працівників, конкурентної позиції
  • оцінка очікувань підприємств щодо перспектив розвитку стосовно обсягу виробництва продукції/обсягу продажу (обороту), замовлень/попиту, бізнес-ситуації, цін на продукцію/роботи/послуги, кількості працівників, конкурентної позиції
  • оцінка впливу факторів, що стримують діяльність підприємств
  • завантаженість виробничих потужностей, забезпеченість замовленнями
  • оцінка очікувань підприємств промисловості/сфери послуг стосовно зміни інвестицій; напрями цільового призначення інвестицій у промисловості/сфері послуг; фактори, що впливають на інвестиції у промисловості/сфері послуг
  • індикатори ділової впевненості у промисловості, будівництві, роздрібній торгівлі, сфері послуг, сфері фінансових послуг
  • індикатор ділового клімату
  • індикатор економічних настроїв
  • індикатор очікувань щодо зайнятості працівників

   

  Power BI

  Джерела статистичної інформації  

  Форми звітності:

  • № 2К-П (місячна) "Обстеження ділової активності промислового підприємства"
  • № 2К-Б (квартальна) "Обстеження ділової активності будівельного підприємства"
  • № 2К-Т (квартальна) "Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів"
  • № 2К-СП (квартальна) "Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг"
  • № 2К-С (квартальна) "Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства"

  Статистичні дані:

  • ДСС 1.02.02.01 "Обстеження підприємств із питань статистики праці"
  • ДСС 2.03.01.01 "Структурні зміни в економіці України та її регіонів"
  • ДСС 2.03.02.01 "Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг"
  • ДСС 2.03.03.02 "Продаж і запаси товарів у торговій мережі"
  • ДСС 2.03.04.01 "Капітальні інвестиції"
  • ДСС 2.03.07.14 "Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення"
  • ДСС 2.03.07.23 "Продукція сільського господарства у постійних цінах"
  • ДСС 2.03.09.02 "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами"
  • ДСС 2.03.14.01 "Реєстр статистичних одиниць"
  • ДСС 2.06.01.01 "Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)"
  • ДСС 2.06.02.01 "Зміни цін виробників промислової продукції"
  • ДСС 2.06.02.02 " Зміни цін у будівництві"

  Адміністративні дані: 

  • Національного банку
  • юридичної особи

   

  Міжнародні та європейські норми і стандарти

   

  Контакти (керівник ДСС)
  Бойко Наталія Василівна 
  Департамент структурної статистики 
  +38 (044) 235 61 47  
  n.boyko@sssu.gov.ua

  Офіційна державна статистична інформація, яка поки не завантажена до Банку даних. З часом у Банку даних будуть доступні усі показники.