Демографічна ситуація у 2021 році
Макроекономічний показник 12 Черв, 2023
3 хв читати

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2022р. становила 41167,3 тис. осіб.Загальне скорочення чисельності населення
у 2021р. склало 421,0 тис. осіб.  Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
38 живонароджених.

Power BI
Power BI 

Географічне охоплення

Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).

 

Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці проживання не перевищувала 12 місяців.Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.

 

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.Загальний приріст (скорочення) чисельності населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення).Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих. 

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України. 

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі.Інформація щодо кількості прибулих і вибулих сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)). 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/402/metod.zip, http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nas/nas_04.pdf 

Перегляд даних

Дані за 2021 рік попередні. Оновлення даних здійснюється після проведення чергового перепису населення, а також у разі змін розрахунків (оцінок) чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін у звітному періоді. У наступних публікаціях наводяться відкориговані раніше опубліковані дані. Довідка: тел. (044) 287 63 63; 

e-mail: O.Lukyanenko2@ukrstat.gov.ua

Більше інформації: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm

© Державна служба статистики України, 20

3