Мета ДСС: формування інформації про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення для інформаційн

Мета ДСС: Формування інформації про впровадження підприємствами цифрових технологій для інформаційного забезпечення аналізу розвитку ІКТ та електронної торгівлі 
 

Мета ДСС: формування інформації про попит на послуги з охорони навколишнього природного середовища та їх пропозицію, взаємозв’язки, які виникають між резидентами у

Мета ДСС: формування інформації про обсяги транспортування вантажів підприємствами магістрального трубопровідного транспорту для інформаційного забезпечення аналізу ринку послуг з

Набір даних Оновлено 19 Жовт, 2023

Утворення та поводження з

Мета ДСС: формування інформації про утворення відходів від економічної діяльності підприємств і побутової діяльності домогосподарств, операції щодо поводження з відходами для інфор

Набір даних Оновлено 22 Верес, 2023

Енергетичний баланс

Мета ДСС: формування статистичної інформації щодо виробництва, імпорту-експорту палива й енергії, запасів палива, розподілення палива й енергії за напрямами використання суб’єктами

Набір даних Оновлено 20 Жовт, 2023

Постачання та використання

Мета ДСС: формування статистичної інформації про обсяги відпуску, використання електричної та теплової енергії підприємствами для інформаційного забезпечення аналізу тенденцій і ст

Мета ДСС: формування інформації про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на переробні та зберігаючі підприємства, для інформаційного забезпечення складання продов

Набір даних Оновлено 18 Верес, 2023

Використання та запаси

Мета ДСС: формування статистичної інформації про обсяги використання та запаси палива суб'єктами господарювання для інформаційного забезпечення аналізу тенденцій і структури викори

Зовнішній набір даних Опубліковано 28 Лип, 2023

Спеціальний стандарт поширення даних МВФ

10 січня 2003 року Україна офіційно стала 52 країною (першої серед країн Співдружності Незалежних Держав), що приєдналася до Спеціального стандарту поширення даних (СПД) Міжнародного Валютного Фонд