Зовнішній набір даних Опубліковано 28 Лип, 2023

Спеціальний стандарт поширення даних МВФ

10 січня 2003 року Україна офіційно стала 52 країною (першої серед країн Співдружності Незалежних Держав), що приєдналася до Спеціального стандарту поширення даних (СПД) Міжнародного Валютного Фонд

Зовнішній набір даних Опубліковано 28 Лип, 2023

Цілі сталого розвитку

Цілі сталого розвитку (ЦСР) є універсальним закликом до дій, щоб покінчити з бідністю, захистити планету та поліпшити життя та перспективи кожного, в усьому світі.

Мета ДСС: формування короткотермінової статистичної інформації про обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами, які здійснюють будівельну

Мета ДСС: формування інформації щодо фінансового стану підприємств для аналізу фінансово-економічної діяльності підприємст

Набір даних Оновлено 13 Лип, 2023

Реєстр статистичних

Мета ДСС: Забезпечення необхідної повноти охоплення статистичних одиниць, які підлягають спостереженням, для формування загального списку одиниць спостережень, генеральних сукупнос

Набір даних Оновлено 30 Черв, 2023

Обстеження умов життя

Мета ДСС: Формування інформації щодо соціодемографічних характеристик, умов та рівня життя домогосподарств для комплексного дослідження добробуту різних соціальних груп, питань бід

Набір даних Оновлено 26 Черв, 2023

Демографія

Мета ДСС: Отримання даних про зміни, що відбулись у генеральній сукупності підприємств протягом року для здійснення детального аналізу кількості активних підприємств, появи нових п

Мета ДСС: формування інформації про продукцію сільського господарства, реалізовану підприємствами та господарствами населення, для інформаційного забезпечення розрахунків індексів

Мета ДСС: формування інформації щодо виробництва сільськогосподарських культур у підприємствах і господарствах населення для інформаційного забезпечення аналізу роз